Lantbrukets Brandskyddskommitté / LBK-pärmen

LBK:s rekommendationer – ett sätt att uppfylla lagstiftningen

LBK:s rekommendationer och övrig information finns i LBK-pärmen. LBK-pärmen bygger på ett abonnemang- och lösbladssystem som gör att materialet kan hållas aktuellt.


Nedanstående länkar öppnar undersidorna där det finns kompletterande information

I kollumnen till höger kan respektive flik laddas ner som pdf

1. Allmänt

2. Systematiskt brandskyddsarbete

3. Byggnadstekniskt brandskydd

4. Uppvärmning och torkning

5. Elhandbok

6. Inomgårdsutrustning

7. Brandfarliga Heta Arbeten

8. Motordrivna fordon

9.1 Halm- och gräsbränning

9.2 Självantändning i hö, halm

9.3 Lagring av foder och strö i djurstall

9.4 Skog - Förebygga skogsbrand - REMISS

10. Brandvarningssystem och släckutrustning

11. Förvaring av bränslen

12. LBK-godkännanden


Under pärmen på varje sida finns även länken till hela innehållet i fliken.

Informationsfolder

En kort presentation om LBK-s rekommendationer har tagit fram. Informationen är på 8 A4-sidor.
Brandskydd - Ditt ansvar 2016 oktober.

Frågor och svar

Under respektive flik kommer det att finnas frågor och svar. För närvarande finns det frågor och svar under flik 3.

Uppdateringar

Den senast uppdateringen av LBK-pärmen publicerades oktober 2016.

Flik 11 Förvaring av bränslen
Läs mer

Tidgare uppdateringar

Sidan uppdaterad 161208 - BBJ

 

Beställ LBK-pärmen här  


Ladda ner respektive flik som pdf.

Flik 1 (pdf)

Flik 2 (pdf)

Flik 3 (pdf)

Flik 4 (pdf)

Flik 5 (pdf)

Flik 6 (pdf)

Flik 7 (pdf)

Flik 8 (pdf)

Flik 9 (pdf)

Flik 10 (pdf)

Flik 11 (pdf)

Flik 12 (pdf)

 

Förebygg brand och rädda djur 220px.jpg

Brandskydd - Ditt ansvar 2016 oktober.pdf